Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
De Vlaamse Kring Afdrukken E-mailadres

De Vlaamse Kring in Griekenland werd opgericht in 1985 en functioneert sedert maart 1986 als vereniging zonder winstoogmerk. Het is een vereniging voor en door Vlamingen en Vlaamsminnenden, Nederlandstaligen en sympathisanten die permanent of tijdelijk in Griekenland verblijven.

 

DOELSTELLINGEN

  • Het vormen van een vriendenkring en ontmoetingsplaats voor Vlamingen en hun gezin in Griekenland

  • Het opvangen van nieuwkomers en het helpen bij de integratie in de plaatselijke Vlaamse en Griekse gemeenschappen

  • Het organiseren van activiteiten die de vriendenkring bij elkaar brengt en mogelijkheid geeft tot uitwisseling in de eigen moedertaal. De activiteiten worden georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, volwassenen).

  • Tevens willen wij een aantal Vlaamse gebruiken in ere houden zoals: de folklore rond Sinterklaas, het paaseieren rapen, e.a. Wij proberen dan ook hier in Griekenland een beetje Vlaamse sfeer te scheppen naar aanleiding van specifieke feestelijkheden.

  • De vereniging kan een belangrijke rol spelen in het "thuisvoelen" hier ter plaatse, maar wij zijn er maar in de mate dat u dat zelf wil. Het doet de meesten van ons goed om een netwerk te vinden waarin de mogelijkheid voor geregeld sociaal contact in georganiseerde en ook ongeorganiseerde vorm mogelijk is.
    Onze activiteiten dienen daarom een belang dat breder is dan alleen "gezelligheid". De vereniging wil haar leden evenzeer bijstaan in alle mogelijke praktische aspecten van uw vestiging hier ter plaatse.